primul manual de educatie nutritionala - silueta-naturala.ro

Elevii români întâmpină dificultăţi în interpretarea unui text non-literar. O demonstrează atât rezultatele testelor internaţionale, cât şi constatările făcute zi de zi de către cadre didactice, părinţi, specialişti. Din multitudinea de astfel de texte (anunţuri, articole de presă, reclame, afişe, etichete etc.), puţine puteau fi adecvate şi considerate esenţiale pentru vârsta şcolară mică. Şi atunci am decis să o luăm treptat, ţinând cont de comportamentul specific vârstei. La vârsta despre care vorbim, elevii, în marea lor majoritate, îşi pot cumpăra singuri produse alimentare sau le pot solicita insistent părinţilor, ca efect al influenţei anturajului. Abia ulterior apar preocupări legate de obiecte de îmbrăcăminte sau de încălţăminte şi multe altele.

Aşadar, deşi târziu ca moment al educării în spiritul unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate, dar adecvat din punct de vedere al informaţiei conţinute, am optat pentru prezentarea etichetelor produselor alimentare (cu toate detaliile presupuse de interpretarea acestora) elevilor de clasa a IV-a.

Acreditare MECTS

Orice lucrare şcolară, cu atât mai mult una care propune şi o programă, necesită avizul comisiei de specialitate din cadrul MECTS, ca gir al calităţii şi al unui conţinut adecvat. „Cum să ne hrănim sănătos“ a primit acest aviz, astfel încât lucrarea poate fi folosită la disciplinele opţionale, în cadrul proiectelor interdisciplinare sau ca suport pentru educaţia non-formală.

Mecanismul de introducere în şcoli

Lucrarea a fost prezentată cadrelor didactice la începutul anului şcolar şi este promovată prin cataloage şi pliante distribuite de asemenea în şcoli.

De ce este nevoie de o astfel de lucrare şi ce beneficii are ea

Armonizarea activităţilor zilnice în scopul menţinerii sănătăţii şi al asigurării unei vieţi echilibrate se învaţă din primii ani de viaţă, sub atenta supraveghere a părinţilor. Însă odată cu înaintarea în vârstă, extinderea ariei sociale şi accentuarea influenţelor grupului, comportamentul alimentar al copilului şi regimul său de viaţă pot suferi modificări, nu întotdeauna benefice. De aceea informarea timpurie şi permanentă pot constitui primii în paşi în scopul educării abilităţii de a decide corect şi rapid, în raport cu propriile nevoi. În contextul actual, al abundenţei de alimente ne-naturale, promovate agresiv prin foarte multe mijloace, acest demers devine imperativ, pentru a preveni apariţia dezechilibrelor de crestere.

Structura lucrării

Lucrarea este structurata in patru mari capitole:

  1. Stil de viaţă sănătos – consolidează şi aprofundează cunoştinţele copiilor asimilate la orele de educaţie pentru sănătate
  2. Nutrienţi speciali – capitolul prezintă valoarea nutritivă şi energetică a substanţelor conţinute de alimente
  3. Piramida alimentară explicată – prezintă grupele de alimente
  4. Etichetele alimentelor – prezintă datele cuprinse de etichetele produselor alimentare şi explică modul de citire şi interpretare a acestora

La finalul lucrării este o programă pentru acest curs opţional, ce poate fi folosită ca atare sau ca sursă de inspiraţie.